Når betaler jeg ikke for medlemskapet?

Utdanningsmedlemmer på heltid har gratis medlemskap i Delta. Se: Jeg er under utdanning - skal jeg betale for medlemskapet?

Du har også kontingentfritak dersom:
  • du er arbeidssøker uten inntekt
  • du har dagpenger fra NAV
  • du har 100% arbeidsavklaringspenger
  • du har 100% ulønnet permisjon 
  • du er 100% ufør
  • du er i militærtjeneste
  • du har politisk verv på heltid
  • du er i arbeidstrening via NAV
  • du er helt eller delvis permittert
  • du er fosterhjem som oppdragstaker
Dersom noe av dette gjelder deg, trenger Delta beskjed, slik at vi kan registrere kontingentfritaket. Om du midlertidig er uten inntekt på grunn av tilfellene nevnt over, trenger vi også å vite hvilken periode det gjelder.

Ta kontakt med Delta Direkte for å oppdatere oss om dette gjelder deg.


Delta Direkte Rådgivning alle hverdager 08-20
Dette innlegget er stengt for ytterligere kommentarer.